Dzień 1

19 października

środa

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

14.00 – 15.00

Uroczyste otwarcie Forum

15.00 – 15.15

Jak w wymierny sposób ocenić poziom cyberbezpieczeństwa swojej organizacji?

15.15 – 16.00

W cyberprzestrzeni trwa wojna - jak skutecznie chronić swoją sieć i dane? Przykłady wdrożeń u klientów

16.00 – 16.45

Bezpieczna migracja do chmury

16.45 – 17.15

Bezpieczna infrastruktura informatyczna w jednostce, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dedykowanym dla sektora publicznego

17.15 – 17.45

Praktyczne zastosowanie Data Loss Prevention (DLP) w administracji

17.45 – 18.15

Czas wolny

18.15 – 19.15

Kolacja

19.15

Dzień 2

20 października

czwartek

Śniadanie

08.00 – 10.00

Projekty dla JST podnoszące poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni realizowane przez Departament Cyberbezpieczeństwa KPRM

10.00 – 10.45

System SIEM - jak znacząco podnieść poziom cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej?

10.45 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 11.45

Main attacks organised by hacker groups on Polish organisations, it is possible for small and middle organisation to protect themselves?`` Based on experience from USA

11.45 – 12.30

Zapobieganie wyciekom danych - jak zabezpieczyć organizację?

12.30 – 13.00

Praktyczne działania związane z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa, narzędzia czy procedury?

13.00 – 13.30

UEM – wyższy poziom automatyzacji. Narzędzie do zadań specjalnych w obliczu współczesnych wyzwań dla działów IT

13.30 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.00

Sztuczna inteligencja- (AI) jako narzędzie wsparcia cyberobrony

15.00 – 15.45

Kierunki zmian i nowych regulacji w EU w zakresie cyberbezpieczeństwa w administracji

15.45 – 16.15

Możliwości świadczenie usług bezpieczeństwa poprzez Centra Usług Wspólnych lub dostawców zewnętrznych

16.15 – 16.45

Rzeczywiste ataki i odpowiedzialność administratorów na przykładach ataków w Polsce

16.45 – 17.15

Czas wolny

17.15 – 19.30

Kolacja

19.30

Dzień 3

21 października

piątek

Śniadanie

8.00 – 10.00

Zidentyfikowane problemy z wdrożeniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem w administracji

10.00 – 10.45

Bezpieczeństwo informacji w IT jako podstawowy element funkcjonowania nowoczesnego urzędu

10.45 – 11.15

Jak samodzielnie zbudować centrum bezpieczeństwa?

11.15 – 12.00

Zakończenie Forum

12.00

Wśród prelegentów

Zgłoszenia

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35