Dzień 1

XX listopada

czwartek

Otwarcie konferencji

10.00

I Blok merytoryczny

10-10-14.00

Specyfikacja nowoczesnych desktopów i laptopów z uwzględnieniem potrzeb jednostek publicznych

Przerwa kawowa

11.45 – 12.00

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH

Najważniejsze zasady skutecznych doręczeń elektronicznych

Narzędzia kontroli i zarządzania procedurami w zakresie bezpieczeństwa druku – ochrona informacji poufnych w urzędowym obiegu dokumentów

Pamiątkowe zdjęcie

14.00 – 14.15

Obiad

14.15 – 15.10

II Blok merytoryczny

15.10-18.10

Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektryczną

Audyt wewnętrzny a wyzwania informatyczne w urzędach administracji publicznej

Przerwa kawowa

16.40 – 16.55

Chroń serwerownię i infrastrukturę teleinformatyczną – rozwinięcie zasilania w administracji publicznej

Jak zapanować nad logami, czyli logmanagment w praktyce

Dobre praktyki bezpieczeństwa w samorządach

Kolacja

19.30

Wśród prelegentów

Zgłoszenia

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35