HARMONOGRAM

Dzień I – 18 listopada (środa)
14:00 – 15:30 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

15:30 – 15:45

Pięć kluczowych wyzwań dla urzędów przy wdrażaniu przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

15:45 – 16:15

Ochrona komputerów i drukarek to nie tylko antywirus. Jak urządzenia bronią się przed atakami

16:15 – 17:00

Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych dla kierowników jednostek publicznych

17:00 – 17:30

Jak postępować w razie włamania do urzędu - studium przypadku naruszenia bezpieczeństwa

17:30 – 18:00
18:00 – 19:00 Czas wolny
od godz. 19:00 Kolacja
Dzień II – 19 listopada (czwartek)
8:00 – 10:00 Śniadanie

Audyt bezpieczeństwa informacji – jak systemowo zrealizować wymogi KSC, KRI i rodo

10:00 – 10:45

Jak zapewnić bezpieczne logowanie pracowników w systemach teleinformatycznych

10:45 – 11:15

Wdrożenie i monitorowanie aplikacji webowej realizującej e-usługi publiczne na przykładzie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

11:15 – 12:00
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

Zastosowanie technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w systemach urzędowych

12:30 – 13:00

Bezpieczeństwo, niezawodność oraz ergonomia w odniesieniu do stanowisk roboczych

13:00 – 13:30

Warunki techniczne i organizacyjne w tym szacowanie ryzyka przy powierzaniu przetwarzania danych do chmury obliczeniowej

13:30 – 14:00
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej w świetle kontroli NIK i badań własnych

15:00 – 15:30

Dwuskładniowe uwierzytelnianie w hybrydowym środowisku IT

15:30 – 16:00

Jak zarządzać logami i dziennikami zdarzeń w świetle przepisów KRI i o ochronie danych osobowych

16:00 – 16:45
16:45 – 17:00 Przerwa kawowa

Capture The Flag: ćwiczenia zespołowe w zabezpieczaniu infrastruktury sieciowej

UWAGA! Warsztat dla chętnych – warunkiem uczestnictwa w nim jest posiadanie własnego laptopa

17:00 – 19:00

19:00 – 20:00 Czas wolny
od godz. 20:00 Kolacja
Dzień III – 20 listopada (piątek)
8:00 – 10:00 Śniadanie

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source

10:00 – 11:00

Budowa bezpiecznej sieci między oddziałami, centrum danych oraz chmurą w oparciu o łącza internetowe

11:00 – 11:30

Bezpieczny i darmowy firewall, czyli jak szybko wdrożyć ochronę sieci lokalnej placówki za pomocą narzędzia open source

11:30 – 12:15

Jak zorganizować bezpieczeństwo teleinformatyczne w urzędzie

12:15 – 12:45

Zakończenie konferencji

12:45 – 13:00

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35