Dzień 1

25 października

środa

Rejestracja uczestników

13.00 – 14.00

Otwarcie Forum

14.00

Cyber Kill Chain – 7 etapów i procesów występujących podczas zaawansowanych ataków cybernetycznych

Dariusz Jędryczek

Nowe regulacje i obowiązki dla administracji publicznej wynikające z NIS2

Łukasz Wojewoda

Bezpieczeństwo urządzeń oraz centralizacja i cyfryzacja zarządzania kryzysowego

Jakub Desperak, Michał Lorenc

Przerwa kawowa

15.45 – 16.00

Certyfi katy cyberbezpieczeństwa, jako ogniwo łańcucha dostaw w zamówieniach publicznych

Bohdan Pawłowicz

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), a Cyberbezpieczny samorząd

Piotr Zielaskiewicz

Afera Snowdena, czyli co zrobić, żeby dane nie wyciekały

Mateusz Piątek

Ataki ukierunkowane typu APT i analiza powłamaniowa

Sebastian Cielecki

Systemy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej wspomagane sztuczną inteligencją - identyfikowanie i priorytetyzowanie zagrożeń, wykrywanie złośliwego oprogramowania, kierowanie reakcją na incydenty

Agnieszka Szymańska-Kwiecień

Czas wolny

18.15 – 19.30

Kolacja

19.30

Dzień 2

26 października

czwartek

Śniadanie

08.00 – 9.30

Sygnaliści w administracji. Jak w prosty sposób spełnić nowy obowiązek regulacyjny

Katarzyna Abramowicz

Analiza słabych punktów infrastruktury IT – Czy dzięki filmom science-fiction można podnieść cyberbezpieczeństwo w administracji publicznej

Kamil Strzałka

Przerwa kawowa

10.45 – 11.15

Zasady polityki bezpieczeństwa, klasyfikacja aktywów, warunków pracy, kontroli dostępu do systemu informatycznego oraz jego utrzymywanie i rozwój – kluczowe trudności wdrożenia normy ISO/IEC 27001 w sektorze publicznym

Tymoteusz Przybylski

Wykrywanie i zapobieganie zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem Instytucji publicznych w trybie 24/7? – to możliwe dzięki usługom Security Operation Center

Antoni Jabłoński

Ponad 12 miesięcy z CHARLIE – CRP – czy tylko praca w trybie całodobowym i konieczność zweryfikowania procedur awaryjnych – doświadczenia praktyczne

Sławomir Szmulik

Wędkarstwo w czasie wojny – analiza kampanii phishingowych

Grzegorz Łunkiewicz

Obiad

13.45 – 14.45

Współpraca na poziomie europejskim a nowe możliwości dla polskiego sektora cyberbezpieczeństwa. Rola NCC–PL

Katarzyna Nowak, Agata Żydanowicz-Błach

Trzy filary cyberbezpieczeństwa administracji publicznej

Grzegorz Nowak

Bezpieczeństwo musi być naszym najwyższym priorytetem

Joanna Baranowska, Tomasz Marcinek

Fakultatywny Warsztat NASK – Certyfi katy cyberbezpieczeństwa, jako ogniwo łańcucha dostaw w zamówieniach publicznych

Bohdan Pawłowicz

Czas wolny

16.45 – 19.00

Kolacja

19.00

Dzień 3

27 października

piątek

Śniadanie

8.00 – 9.30

Dezinformacja i fake news jako akt agresji w cyberprzestrzeni - stopień zagrożeń

Ryszard Piotrowski

Jak dobre praktyki i świadomy użytkownik zwiększają cyberbezpieczeństwo

Piotr Adamczyk

Cyberbezpieczeństwo w dużych organizacjach finansowych – praktyczne wnioski dla sektora publicznego

Szymon Krupa

Automatyzacja, ciągłość działania i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej

Wojciech Siwiński

Jak chronić instytucje publiczne przed utratą danych osobowych, atakami ransomware i innymi współczesnymi cyberzagrożeniami

Łukasz Gierek

Zakończenie Forum

12.15-12.30

Wśród prelegentów

Zgłoszenia

Kontakt w sprawie zgłoszeń
Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem
Telefon:
71 797 48 35

Organizator

Miesięcznik „IT w Administracji”

Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

Linkedin