HARMONOGRAM

Dzień I – 23 października (środa)
14:00 – 15:00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

15:00 – 15:15

Budowanie kompetencji cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

15:15 – 15:45

Pięć kluczowych wyzwań dla urzędów przy wdrażaniu przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

15:45 – 16:15

Ochrona komputerów i drukarek to nie tylko antywirus. Jak urządzenia bronią się przed atakami

16:15 – 16:45

Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych dla kierowników jednostek publicznych

16:45 – 17:45

Jak postępować w razie włamania do urzędu - studium przypadku naruszenia bezpieczeństwa

17:45 – 18:15
od godz. 19:00 Kolacja
Dzień II – 24 października (czwartek)
8:00 – 10:00 Śniadanie

Wyzwania dla administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa Internetu Rzeczy

10:00 – 11:15

Wdrożenie i monitorowanie aplikacji webowej realizującej e-usługi publiczne na przykładzie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

11:15 – 12:00
12:00 – 12:30 Przerwa

Zastosowanie technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w systemach urzędowych

12:30 – 13:30

Warunki techniczne i organizacyjne, w tym szacowanie ryzyka, przy powierzaniu przetwarzania danych do chmury obliczeniowej

13:30 – 14:00
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej w świetle kontroli NIK i badań własnych

15:00 – 15:30

Bezpieczeństwo, niezawodność oraz ergonomia w odniesieniu do stanowisk roboczych

15:30 – 16:00

Jak zarządzać logami i dziennikami zdarzeń w świetle przepisów KRI i o ochronie danych osobowych

16:00 – 16:45
16:45 – 17:00 Przerwa

Capture The Flag: ćwiczenia zespołowe w zabezpieczaniu infrastruktury sieciowej

UWAGA! Warsztat dla chętnych – warunkiem uczestnictwa w nim jest posiadanie własnego laptopa

17:00 – 19:00

od godz. 20:00 Kolacja
Dzień III – 26 października (piątek)
8:00 – 10:00 Śniadanie

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source

10:00 – 11:00

Audyt bezpieczeństwa informacji - jak systemowo zrealizować wymogi KSC, KRI i rodo

11:00 – 12:00
12:00 – 12:30 Przerwa

Bezpieczny i darmowy firewall. Jak szybko wdrożyć ochronę sieci lokalnej placówki za pomocą narzędzia open source

12:30 – 13:15

Jak zorganizować bezpieczeństwo teleinformatyczne w urzędzie

13:15 – 14:15

Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń Capture The Flag

14:15 – 14:30

WŚRÓD PRELEGENTÓW

Zgłoś się w najniższej cenie

FIRST MINUTE

tylko do 25 września

ZGŁOSZENIA

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35

[