O FORUM

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym.

Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne – rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

Do uczestnictwa w Forum zaprosiliśmy:

  • decydentów i specjalistów z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
  • Inspektorów Ochrony Danych
  • ekspertów ds. bezpieczeństwa działów IT różnych instytucji publicznych
  • pełnomocników ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji
  • pracowników spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych odpowiedzianych za IT
  • audytorów wewnętrznych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Prezentacje najnowszego sprzętu i oprogramowania

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zapraszamy do udziału w Forum

w przyszłym roku!

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY STANDARD

PATRONI

W PROGRAMIE M.IN.:

Pięć kluczowych wyzwań dla urzędów przy wdrażaniu przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych dla kierowników jednostek publicznych

Wdrożenie i monitorowanie aplikacji webowej realizującej e-usługi publiczne na przykładzie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej w świetle kontroli NIK i badań własnych

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source

Audyt bezpieczeństwa informacji - jak systemowo zrealizować wymogi KSC, KRI i rodo

Jak zarządzać logami i dziennikami zdarzeń w świetle przepisów KRI i o ochronie danych osobowych

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa IT w administracji.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na proces informatyzacji.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35