O FORUM

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym.

Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne – rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • decydentów i specjalistów z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
  • Inspektorów Ochrony Danych
  • ekspertów ds. bezpieczeństwa działów IT różnych instytucji publicznych
  • pełnomocników ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji
  • pracowników spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych odpowiedzianych za IT
  • audytorów wewnętrznych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Prezentacje najnowszego sprzętu i oprogramowania

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zgłoś się już dzisiaj!

FIRST MINUTE tylko do 28 października!

W PROGRAMIE M.IN.:

Inwentaryzacja infrastruktury IT jako element audytu bezpieczeństwa jednostek publicznych

Role i odpowiedzialność w systemie ochrony danych osobowych – aspekty praktyczne

Identyfikacja usług i aktywów kluczowych w kontekście opracowywania planów odbudowy

Automatyzacja – postęp w zarządzaniu czy rewolucja w bezpieczeństwie?

Narzędzia do budowy zdolności organizacji do zapewnienia bezpieczeństwa

Zamawianie usług cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Stosowanie przepisów uzupełniających rodo w podmiotach realizujących zadania publiczne

Zmiany w sposobie działania cyberprzestępców podczas pandemii

Analiza wpływu na działalność (BIA) i tworzenie planów ciągłości działania dla systemów w urzędzie

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa IT w administracji.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na proces informatyzacji.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35