PRELEGENCI

Architekt IT z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie automatyzacji procesów chmurowych rozwiązań VMWare.

Więcej

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych.

Więcej

Prezes (CEO) oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej

Magister inżynier informatyki oraz doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stanowisku starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Więcej

Absolwent Politechniki Opolskiej. Informatyk związany z administracją publiczną od 2006 roku, a od 2013 roku również ze służbą zdrowia. Od wielu lat prowadzi bloga technologicznego warsztatownia.it.

Więcej

Od 15 lat implementuje zaawansowane rozwiązania głosowe oraz bezprzewodowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo systemów. Autor artykułów i publikacji w branżowych magazynach informatycznych; współpracownik „IT w Administracji”.

Więcej

Od 10 lat sprawuje stanowisko kierownika Wydziału ds. Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. W tym czasie odpowiedzialny był za realizację wielu projektów informatycznych.

Więcej

Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmujący się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania oraz cyberbezpieczeństwem.

Więcej

Pracownik Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Zajmuje się kierowaniem projektami informatycznymi.

Więcej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

Więcej

Założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Prezes Zarządu w InBase i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz ciągłości działania. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz posiadacz certyfikatu audytora wiodącego normy ISO 27001, ISO22301.

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Przez ostatnie lata pracował u czołowych firm m.in. Hewlett-Packard oraz ACER gdzie w zespołach techniczno-sprzedażowych był odpowiedzialny za największe instytucje z sektorów Administracji Publicznej.

Więcej

Od 2006 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Realizuje zadania związane z szeroko pojętym IT.

Więcej

Absolwent kierunku Administracja, specjalność Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1999 roku związany z branżą informatyczną. W HP od przeszło 5 lat.

Więcej

Od ponad 20 lat związany z branżą IT, odpowiada za sprzedaż rozwiązań SD-WAN w Oracle Communications w regionie Centralnej i Wschodniej Europy.

Więcej

ZGŁOSZENIA

Wasiel_Joanna_400

Joanna Wąsiel

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35