Joanna Baranowska

Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Usług, Centrum GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dyrektor Departamentu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa w Centralnym Ośrodku Informatyki. Odpowiada za kreowanie i realizację polityk w zakresie wykorzystania technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej oraz zarządzanie Programem Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP). Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i strategicznymi projektami w sektorze publicznym, m.in. wdrożenie i rozwój systemów IACS, KSI. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami informatycznymi i modelowaniu procesów organizacji, opracowywaniu i negocjowaniu umów IT.

.

Pozostali prelegenci