Ryszard Piotrowski

Uniwersytet Łódzki

Twórca dolnośląskiej struktury cyberpolicji i obecny Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jest biegłym sądowym z dziedziny cyberprzestępczości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wieloletni ekspert, praktyk i konsultant z zakresu problematyki przestępczości intelektualnej, cyberprzestępczości, przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi, prawa własności przemysłowej. Jest autorem publikacji branżowych w zakresie zagrożeń w sieci. Bierze także czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką przestępczości intelektualnej, przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu mediów zdalnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę instytucji finansowych.

POZOSTALI PRELEGENCI