Szymon Krupa

Ekspert ds. Kluczowych Inicjatyw Technologicznych Banku PKO BP.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych, oraz podyplomowych studiów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Od 2003 r. związany ze stołecznym Ratuszem jako współtwórca pierwszego w polskim samorządzie samodzielnego Wydziału Ochrony Danych Osobowych.

Jako Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, od 2008 r. odpowiadał za opracowywanie planów rozwoju teleinformatyki oraz kompleksowej informatyzacji jednostek Miasta st. Warszawy, utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz sprawował nadzór merytoryczny nad 18 wydziałami dla Dzielnic właściwych w sprawach zapewnienia obsługi teleinformatycznej

 

Od 2017 r. Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych – Architekt Bezpieczeństwa Miasta. W tym czasie przygotowywał założenia i uczestniczył w analizie, implementacji oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT UM Warszawa wdrażając m.in. narzędzia klasy SIEM/SOAR/UEBA osiągając efekt: jednej platformy do zarządzania podstawowymi procesami bezpieczeństwa, skrócenia czasu obsługi incydentów i podatności poprzez automatyzację działań, automatyzacji zarządzania incydentami i podatnościami oraz spełnienia wymagań Ustawy o Krajowym Systemie

Autor publikacji, wykładów oraz wielu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych, nowoczesnych technologii, e-Urzędu oraz poprawy jakości świadczonych usług/e-usług z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji.

Obecnie pełni rolę Eksperta ds. Kluczowych Inicjatyw Technologicznych Banku PKO BP.

Pozostali prelegenci