Sebastian Cielecki

Junior product manager ESET, DAGMA Bezpieczeństwo IT

Specjalizuje się w zakresie rozwiązań marki ESET i jest odpowiedzialny za wspieranie sprzedaży na polskim rynku. Zajmuje się rozwojem kanału partnerskiego, nadzoruje testy produktowe oraz bada potrzeby klientów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich działań mających na celu rozwój produktów.

Pozostali prelegenci