Michał Lorenc

Prezes Zarządu firmy Celius

Prezes Zarządu firmy Celius. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu: bezpieczeństwa biznesu, compliance, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, trudnych negocjacji. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako menedżer wyższej kadry zarządzającej, które zdobył w firmach zagranicznych i polskich (Henkel, Siemens, Philips, Wincor-Nixdorf, Sygnity, Also).

Compliance Officer (Approved Compliance Officer), Compliance Expert (Approved Compliance Expert ) Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Audytor systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06. Wykładowca szkoleniowy i trener biznesu.

Ekonomista z wykształcenia. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych na SGH w zakresie zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Praktycy Compliance”. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w obszarze compliance. Autor i wykładowca programu „Executive Business Protection” dla wyższej kadry zarządzającej. Od 12 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów prywatnego sektora biznesowego w zakresie: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa procesu biznesowego, compliance, antykorupcji, rozpoznawania i przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej, zagrożeń terrorystycznych, kontrwywiadu biznesowego, metod prowadzenia trudnych negocjacji, profilowania ryzyka personalnego menedżerów w sektorze prywatnym.

Pozostali prelegenci