Tomasz Wlaź

Naczelnik wydziału w Departamencie Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Naczelnik wydziału w Departamencie Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiada m.in. za pełnienie roli organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa, programowanie strategicznych funduszy dla cyberbezpieczeństwa oraz współpracę międzynarodową.

POZOSTALI PRELEGENCI