Tomasz Januszkiewicz

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Pracownik Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Zajmuje się kierowaniem projektami informatycznymi. Architekt systemów budowanych w obszarze sądów powszechnych, jest odpowiedzialny za ich wdrożenie oraz przekazanie do utrzymania. Pracował i był odpowiedzialny za budowę oraz wdrożenie m. in. Portalu Informacyjnego, Portalu Orzeczeń, Centralnego Active Directory oraz centralnej poczty elektronicznej w sądach powszechnych.

POZOSTALI PRELEGENCI