Krzysztof Dobrowolski

Dyrektor Wydziału IT w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

Absolwent Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada certyfikat audytora wiodącego normy ISO 27001 oraz ITIL Fundation.
Wraz ze swoim zespołem jest odpowiedzialny za realizację na rzecz administracji publicznej w mieście Gliwice zadań z zakresu informatyki t.j.: przyłączenie Miejskich Jednostek Organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informatycznego, utrzymanie systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, zarządzanie infrastrukturą urządzeń oraz systemów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania, utrzymanie punktów Hot-Spot oraz dostarczanie usług telefonii stacjonarnej VoIP. Kierował zespołem opracowującym koncepcję pn. „Standaryzacja w sektorze Teleinformatyki w MJO miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center” oraz aktualnie odpowiada za jej realizację.

Pozostali prelegenci