Jakub Dysarz

Naczelnik wydziału w KPRM, ekspert narodowy delegowany do Komisji Europejskiej

Pracuje jako naczelnik wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie w Departamencie Cyberbezpieczeństwa odpowiada za kwestie prawne. Był m.in. członkiem zespołu odpowiedzialnego za implementację dyrektywy NIS i napisanie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Odpowiadał też m.in. za koordynację procesu legislacyjnego rozporządzeń wykonawczych do ustawy o KSC oraz prowadzenie konsultacji publicznych. Od października 2020 r. oddelegowany do Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG CONNECT), gdzie zajmuje się m.in. politykami publicznymi w zakresie incydentów na dużą skalę i certyfikacją cyberbezpieczeństwa.

Pozostali prelegenci