Wojciech Wrzesień

Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu w NASK S.A.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w budowie produktów teleinformatycznych w obszarach telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.  Obecnie kieruje  Działem Strategii i Rozwoju Biznesu w NASK SA. Studiował informatykę  i dziennikarstwo. Doświadczenie zdobywał w największych firmach telekomunikacyjnych w kraju. Zajmuje się wdrożeniami produktów i  usług  w obszarze cyberbezpieczeństwa (np. MSSP, Security Operations Center), telekomunikacyjnych oraz usług o wartości dodanej. Posiada  doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów dla administracji publicznej, sektora nauki i dużych organizacji  komercyjnych działających w wielu obszarach gospodarki. Trener i autor programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm, które przeprowadził dla ponad 3000 uczestników. Wykładowca podyplomowych studiów na kierunku cyberbezpieczeństwo. Autor artykułów o tematyce cyberbezpieczeństwa i telekomunikacyjnej w prasie branżowej i ogólnopolskiej. Prelegent konferencji Secure, TheHackSummit, Edumixer i innych.

POZOSTALI PRELEGENCI