dr inż. Dominika Lisiak-Felicka

Uniwersytet Łódzki

Magister inżynier informatyki oraz doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stanowisku starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Jest autorką bądź współautorką ponad 30 publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania projektami i informatyki. Bieżące zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), analiza danych.

Czynna uczestniczka konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

POZOSTALI PRELEGENCI